Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Dokumenti

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

“Deherli li l-fatt li s-Sena tal-Fidi ser tkun fl-istess żmien
li fih inkunu qed infakkru l-ħamsin anniversarju mill-bidu tal-Konċilju Vatikan II,
jipprovdilna opportunità tajba biex ngħinu lin-nies jifhmu li, kif kien jgħid il-Beatu Ġwann Pawlu II,
it-testi li ħallewlna l-Padri Konċiljari, “ma tilfu xejn mill-valur u l-ġmiel tagħhom”.
Jeħtieġ li jinqraw b’mod korrett, li jkunu magħrufa u li wieħed jgħożżhom
bħala kitba importanti u normattiva tal-Maġisteru, fit-Tradizzjoni tal-Knisja….

Inħossni fid-dmir aktar minn qatt qabel li nuri l-Konċilju bħala
grazzja kbira mogħtija lill-Knisja tas-seklu għoxrin:
fihom insibu l-boxxla li turina x’direzzjoni għandna nieħdu f’dan is-seklu li qed jibda.”

Papa Benedittu XVI, Porta Fidei 5

DOKUMENTI

AD GENTES Digriet dwar il-ħidma missjunarja tal-Knisja

APOSTOLICAM ACTUOSITATEM Digriet dwar l-Appostolat tal-Lajċi

CHRISTU DOMINUS Digriet dwar l-Uffiċċju Pastorali tal-Isqfijiet

DEI VERBUM Kostituzzjoni Dommatika dwar ir-Rivelazzjoni Divina

DIGNITATIS HUMANAE Stqarrija fuq il-Libertà Reliġjuża

GAUDIUM ET SPES Kostituzzjoni Pastorali dwar il-Knisja fid-Dinja Tallum

LUMEN GENTIUM Kostituzzjoni Dommatika dwar il-Knisja

Dawn id-dokument ser ninkluduhom ukoll matul il-jiem li ġejjien.
Grazzi tal-paċenzja.

NOSTRA AETATE   Dikjarazzjoni dwar ir-Relazzjoni mar-Reliġjonijiet mhux Insara

ORIENTALIUM ECCLESIARIUM   Digriet dwar il-Knejjes tal-Lvant

OPTATAM TOTIUS   Digriet dwar il-Formazzjoni Saċerdotali

PERFECTAE CARITATIS   Digriet dwar it-tiġdid u l-addattament tal-ħajja reliġjuża

PRESBYTERORUM ORDINIS   Digriet dwar il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri

SACROSANTUM CONCILIUM   Kostituzzjoni dwar il-Liturġija

UNITATIS REDINTEGRATIO   Digriet dwar l-Ekumeniżmu

Ikkumenta

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>